چالش علوم رایانه و تفکر رایانشی ببراس

 
 

شروع مسابقه‌ی اصلی

برای شرکت در چالش، ابتدا وارد حساب کاربری خود شده و گروه مربوط به خود را انتخاب کنید.
دقت کنید مسابقه بلافاصله پس از انتخاب گروه، آغاز و زمان شما از همان لحظه محاسبه می‌شود.