چالش علوم رایانه و تفکر رایانشی ببراس

 
 

ورود به مسابقه

نمونه سؤالات دورۀ ویژۀ المپیاد کامپیوتر - مرداد ۹۶ - پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی

به محض کلیلک بر روی شروع زمان شما آغاز می‌شود